ΟΠΑΠ: Στα €15,75 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Σε 15,75 ευρώ ανέρχεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος εταιρικής χρήσης 2022, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΠΑΠ.