Το νέο εργαλείο της ΕΚΤ δεν θα αποτρέψει την αύξηση του κόστους δανεισμού

Έχουμε ξεκάθαρα μπει σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους δανεισμού σε σχέση με τα ιστορικά χαμηλά και ακόμη και αρνητικά επίπεδα που είχαν βρεθεί οι αποδόσεις των ομολόγων το 2020-2021, και αυτό λόγω...