Τρ. Πειραιώς: Ισχυρά κέρδη το α’ 3μηνο στα €0,15 ανά μετοχή – αναβάθμιση στόχων για το 2023

Ισχυρή και διατηρήσιμη κερδοφορία με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,15 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) 13%, που υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις για το 2023 κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς.

HSBC: Πτώση 46% στα καθαρά κέρδη του γ΄3μηνου

Βουτιά 46% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της HSBC Holdings στο γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η τράπεζα ανέλαβε χρεώσεις απομείωσης για την πώληση των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής στη...

Monte dei Paschi di Siena: Στα €9,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο τρίμηνο

Η κρατική ιταλική τράπεζα Monte dei Paschi di Siena ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ μετά από τις απομειώσεις δανείων που κρίθηκαν απαραίτητες για την διευκόλυνση των πωλήσεων.

ΟΤΕ: Αύξηση 2,7% στα έσοδα και 7,2% στο προσαρμοσμένο EBITDA το β΄3μηνο

Αύξηση στα ενοποιημένα έσοδα του β’ τριμήνου κατά 2,7% ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ, ενώ η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε €332,8 εκατ.

Credit Agricole: Στα €1,98 δισ. τα καθαρά κέρδη στο β΄3μηνο

Η Credit Agricole ανακοίνωσε ότι τα κέρδη και έσοδα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων στο β΄ τρίμηνο λόγω της ισχυρής δραστηριότητας στις δραστηριότητες δανείων παρά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες.