Ο Ηλιόπουλος δεν θέλει βάση του 10, Πανεπιστημιακή Αστυνομία, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όχι στο Harvard που διδάσκει. Στην Ελλάδα

Ο κ. Ηλιόπουλος δεν θέλει βάση του 10, Πανεπιστημιακή Αστυνομία και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όχι στο Harvard που διδάσκει. Στην Ελλάδα!