Μεικτά τα αποτελέσματα από τους δείκτες εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη

FXCM

Μεικτά τα αποτελέσματα από τους δείκτες εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη

Σημαντικές ανακοινώσεις είχαμε σήμερα από την Ευρωζώνη. Η οικονομική εμπιστοσύνη για τον Ιανουάριο βρέθηκε στο 100,9 έναντι εκτίμησης για 101. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη βρέθηκε στο -11,7 σύμφωνα και με τις προβλέψεις.

Η βιομηχανική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βρέθηκε στο -3,9 έναντι εκτίμησης για -2,9, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ανακοινώθηκε χειρότερος των εκτιμήσεων στο 0,19 έναντι πρόβλεψης για 0,35.

Συνεχίζεται η πίεση στο EUR. To 1.3600 τεστάρει η ισοτιμία.