ΗΠΑ: Μειωμένες κατά 26.000 οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας (εκτ: 14.000)

FXCM

ΗΠΑ: Μειωμένες κατά 26.000 οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας (εκτ: 14.000)

Βελτιωμένες σε σχέση με τις εκτιμήσεις ανακοινώθηκαν οι αιτήσεις ανεργίας στις Η.Π.Α. Για την εβδομάδα μέχρι τις 3 Μαϊου οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν στο 319Κ έναντι πρόβλεψης για 325Κ.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας ανακοινώθηκαν στο 2685Κ έναντι εκτίμησης για 2750Κ.

Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ανακοινώθηκαν οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα μέχρι τις 26 Απριλίου.