'

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €13,4 εκ.

MarketNews

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €13,4 εκ., ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ΟμίλουΕλληνικά Χρηματιστήρια –Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €13,4 εκ. έναντι €35,8 εκ. το α εξάμηνο 2013, μειωμένα κατά 62%.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α εξάμηνο του 2014, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,22, έναντι €0,55 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Σημειώνεται ότι κατά το αεξάμηνοτου 2013, ο Όμιλος είχε έσοδα συνολικού ύψους €42,4 εκ. από εταιρικές πράξεις εισηγμένων εταιριών που μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίησησυστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €26,5 εκ. το α’ εξάμηνο 2014 έναντι €59,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα έφτασαν τα €25,6 εκ. έναντι €59,2 εκ.Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθεσε €17,1 εκ., και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) σε €6,1 εκ.

Στο α’ εξάμηνο 2014 ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από την διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β’ τρίμηνο του 2013. Το α’ εξάμηνο 2014 σε warrants πραγματοποιήθηκε το 6,5% της αξίας και το 8% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 72% το α’ εξάμηνο 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (€73,2 δις έναντι €42,6 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €150 εκ. έναντι €74,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 101%. Η ρευστότητα της αγοράς επίσης παρουσίασε αύξηση, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 99,7 εκ. μετοχές έναντι 58,5 εκ. μετοχών το α’ εξάμηνο 2013.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 9% (46,5 χιλ. έναντι 51,0 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη μείωση 4% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 14,4%, στα €8,6 εκ. από €10 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημαντικήμείωση 8,4% παρουσίασε το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου που διαμορφώθηκε στα €7,6εκ. έναντι €8,3 εκ. το 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα €18,2 εκ. έναντι €50,2 εκ.την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων του α’ εξαμήνου του 2013, τα συγκρινόμενα κέρδη προ φόρων υπολογίζονται στα €7,8 εκ.