ΤτΕ: Έλλειμμα €673 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο

MarketNews

ΤτΕ: Έλλειμμα €673 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τον Οκτώβριο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση, καταγράφοντας έλλειμμα 673 εκατ. ευρώ, ήταν δηλαδή μικρότερο κατά 241 εκατ. ευρώ από εκείνο του Οκτωβρίου του 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και σε μικρότερο βαθμό του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών και τη μικρή αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 353 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι η μείωση των συνολικών εξαγωγών αγαθών αντανακλά τη μείωση των εξαγωγών καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (κατά 3,3% και 4,0% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Οι εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν μείωση κατά 11,2% σε τρέχουσες τιμές.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 126 εκατ. ευρώ οφείλεται στην επιδείνωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ωστόσο, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 1,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή αύξηση.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 697 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 1,6 δισεκ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο κατά 0,4% σε τρέχουσες τιμές (1,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,5% (4,9% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τρέχουσες τιμές (1,2% σε σταθερές τιμές), με εκείνες χωρίς καύσιμα να καταγράφουν αύξηση κατά 4,2% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ επιδείνωση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,1% και 3,7% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σχεδόν μηδενίστηκε εξαιτίας της βελτίωσης στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.