ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Μελάς Κώστας

Διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο πλούτος των Ελλήνων 2000-2019

Πως εξελίχθηκε ο πλούτος των Ελλήνων την περίοδο 2000-2018; Την περίοδο εντάξεως της χώρας στην Ευρωζώνη και στο ενιαίο νόμισμα και συγχρόνως της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών προγραμμάτων;

Η οικονομία της Τουρκίας στην παρούσα συγκυρία

Στην Τουρκία, η υπερθέρμανση της οικονομίας, ως αποτέλεσμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ένταση στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο του 2018, είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία.

Συνεχίζεται η πτώση της αξίας του αργεντίνικου νομίσματος

Του Κώστα Μελά. Συνεχίζεται η πτώση της αξίας του αργεντίνικου νομίσματος παρά τις προσπάθειες της ΚΤ, (μετά την αύξηση των βασικών επιτοκίων την προηγούμενη εβδομάδα από το 40,0% στο 45,0% προχώρησε σε νέα αύξηση στο 60,0%), να σταματήσει την συνεχιζόμενη έξοδο των κεφαλαίων από την χώρα.

Δίχως πλειστηριασμούς δεν κλείνει η Γ’ Αξιολόγηση

Ας το καταλάβουμε όσο μπορούμε καλύτερα: οποιαδήποτε μορφή «εξόδου» από το Μνημόνιο προϋποθέτει την εκτίμηση εκ μέρους των δανειστών ότι οι τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες εκπληρώνουν τα «κριτήρια υγείας» που έχουν τεθεί από πρωταρχικά από τον SSM και στη συνέχεια από το ΔΝΤ.

Μερίδια εργασίας και κερδών στο ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο Πινάκων που παρατίθενται στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να συλλογιστούμε σε σχέση με τα μερίδια εργασίας και κεφαλαίου ως % του ΑΕΠ στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο της οικονομικής κρίσης και του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής στο οποίο εισήλθε η ελληνική οικονομία το 2010.