Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat,  το 2020, και με βάση το Δείκτη Ψηφιακής Πυκνότητας (Digital Intensity Index) μόνο το 1,0% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ΕΕ) που απασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζομένους έφθασαν στο πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής πυκνότητας ενώ ένα ποσοστό 14,0% έφθασε στο υψηλό επίπεδο. Οι πλειοψηφία των επιχειρήσεων βρίσκονται στο χαμηλό (46%) και πολύ χαμηλό (39%) επίπεδο.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν επίσης ότι μόνο το 9% των μεγάλων επιχειρήσεων των χωρών της ΕΕ έχουν πολύ υψηλό, ενώ το 42% υψηλό Δείκτη Ψηφιακής Πυκνότητας. Αντίστοιχα το 2% των μεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζουν πολύ υψηλό και το 25% υψηλό Δείκτη Ψηφιακής Πυκνότητας. Επίσης μόνο τ0 0,4% των μικρών επιχειρήσεων παρουσιάζουν πολύ υψηλό και το 12% υψηλό Δείκτη Ψηφιακής Πυκνότητας. Ακόμη το 47% των μεσαίων και το 46% των μικρών επιχειρήσεων βρίσκονται στο χαμηλό επίπεδο του Δείκτη Ψηφιακής Πυκνότητας.

Στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό σε ό,τι αφορά στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία  πραγματοποιώντας «μικρές» επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αναφέρεται στην έρευνα. (Γραφική παράσταση). Συγκεκριμένα το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, ως προς την ψηφιοποίηση, βρίσκονται στο πολύ χαμηλό επίπεδο και το 35% στο χαμηλό επίπεδο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το υψηλό και το πολύ υψηλό επίπεδο. Προσοχή, έρευνα αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόμενους. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω των 10 ατόμων, και προφανώς τα στοιχεία της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικά για την χώρα μας. Πιθανότατα, για να μην πούμε με βεβαιότητα, η κατάσταση είναι χειρότερη από την παρουσιαζόμενη.

Για ακόμη μια φορά η μελέτη των αριθμών  θα πρέπει να αποτελεί οδηγό για δράση με την έννοια ότι θέτει τα όρια της πραγματικότητας δίνοντας τη δυνατότητα να καθοριστούν ρεαλιστικοί στόχοι με τα υπάρχοντα μέσα. Οι ανιστόρητες ρητορείες των πολιτικών κομμάτων και των διαφόρων θεωριών που αγνοούν την πραγματικότητα, προτείνοντας λύσεις μαξιμαλιστικές και ατελέσφορες συντρίβονται με την πρώτη επαφή μαζί της.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατάσταση της ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραφικής παράστασης, το 35% των επιχειρήσεων βρίσκονται , ως προς τη ψηφιοποίηση στο πολύ χαμηλό επίπεδο, ενώ το 45,0% ευρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο. Στο ίδιο περίπου επίπεδο βρίσκεται και η δεύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπη, η Γαλλία.  Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλή και πολύ υψηλή ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων τους είναι η Φιλανδία, η Δανία, ενώ ακολουθούν με κάποια απόσταση η Μάλτα η Ολλανδία, το Βέλγιο κτλ.

Αναμένοντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης  που κατευθύνονται στη ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομιών ελπίζουμε να βελτιωθούν τα πράγματα και για την χώρα μας. Όμως η οριζόντια κατανομή των πόρων, ενώ μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι αρκετά δύσκολο να καλύψει το υπάρχον χάσμα με τις επιχειρήσεις των υπολοίπων χωρών που ξεκινούν από πολύ καλύτερο σημείο εκκίνησης.

Facebook Comments