Η αύξηση της διαφοράς επιτοκίου χορηγήσεων – καταθέσεων απόλυτος προσδιοριστικός παράγοντας της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα το εννεάμηνο του 2023 η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε, λόγω της σημαντικής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της αύξησης του ύψους των επιτοκίων από την...

Το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων θα συνεχισθεί και το 2023

Η επιβάρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών, κατά το 2022, από το αντίστοιχο έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων ανήλθε σε -13,159 δις ευρώ, υπερδιπλάσια της αντίστοιχης επιβάρυνσης του 2021 αλλά και των...