Μπορεί η κυπριακή κρίση να μην λάβει συστημικές διαστάσεις λόγω του μικρού μεγέθους της κυπριακής οικονομίας, ωστόσο στις προσδοκίες των Ευρωπαίων επενδυτών προστέθηκε η τρωτότητα των μετρητών, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, με μακροπρόθεσμη απόδοση χαμηλότερη του πληθωρισμού λόγω διατήρησης της χαλαρής νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι έλεγχοι στη διακίνηση κεφαλαίων στη Κύπρο με τη μορφή κυρίως της απαγόρευσης διασυνοριακών συναλλαγών, αλλά και της περιστολής μετατρεψιμότητας καταθέσεων σε μετρητά, συνιστούν μία μικρή, αλλά πρωτοφανή διάρρηξη της ευρωζώνης παρόλο που προβλέπονται από τις συνθήκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημόσιας ασφάλειας. Η διάρκεια ισχύος των περιορισμών αυτών είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ωστόσο είναι πιθανόν τα μέτρα αυτά να ισχύσουν για πολλούς μήνες.

Με δεδομένο ότι η Κύπρος είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ελλάδας, καθώς περίπου το 6% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνονται στη Κύπρο, η σημαντική πτώση της συνολικής ζήτησης που αναμένεται τα επόμενα χρόνια στην Κύπρο θα πλήξει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις που διατηρούν υψηλά, σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού τους, τρέχοντα στοιχεία του ενεργητικού στην επικράτεια των δύο πληγεισών τραπεζών της Κύπρου.

Επιπλέον, η κυπριακή κρίση θα έχει αντίκτυπο και στη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς με την απόκτηση των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα αυξάνει σημαντικά το μερίδιο αγοράς δανείων και αποκτά πλέον ειδικό συστημικό βάρος. Η διαχείριση των πολύ υψηλών κόκκινων δανείων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και η βέλτιστη κατανομή των ανθρώπινων πόρων και των καταστημάτων της τράπεζας συνιστούν ωστόσο σημαντικές προκλήσεις.

Μιχάλης Ν. Ρίζος

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Facebook Comments