Οριστική ήττα υπέστησαν η Σλοβακία και η Ουγγαρία στη δικαστική διαμάχη τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον μηχανισμό υποχρεωτικού διαμοιρασμού 120.000 προσφύγων που έχουν φτάσει στην Ελλάδα και στην Ιταλία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολό τους τις προσφυγές των δύο χωρών, δικαιώνοντας την ΕΕ τόσο επί της ουσίας όσο και επί της διαδικασίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο μηχανισμός μετεγκαταστάσεων «δεν συνιστά μέτρο προδήλως ακατάλληλο», με δεδομένο ότι στόχος της Ένωσης ήταν να στηρίξει την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες το 2015 αντιμετώπιζαν το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα από το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Η έδρα επισημαίνει επίσης ότι η χρησιμότητα του μηχανισμού δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εκ των υστέρων με το επιχείρημα ότι δεν έχει επιτευχθεί ο ζητούμενος αριθμός μετεγκαταστάσεων.

Προσθέτει μάλιστα ότι ο περιορισμένος βαθμός επιτυχίας του προγράμματος οφείλεται εν μέρει στην «έλλειψη συνεργασίας που επέδειξαν ορισμένα κράτη-μέλη», σε μία έμμεση αιχμή προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν αρνηθεί να παραλάβουν πρόσφυγες από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Όσον αφορά τη διαδικασία, το Ευρωδικαστήριο έκρινε ότι τα όργανα της ΕΕ «έχουν το δικαίωμα να λάβουν όλα τα προσωρινά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση επείγουσας καταστάσεως», όπως ήταν η προσφυγική κρίση.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η διαδικασία με την οποία θεσπίστηκε ο μηχανισμός δεν αποκλίνει από τα όσα προβλέπουν οι συνθήκες ούτε έρχεται σε σύγκρουση με τη νομοθεσία, καθότι έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και δεν αντικαθιστά καμία νομοθετική πράξη. Ο μηχανισμός είναι προγραμματισμένο να εκπνεύσει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Το δικαστήριο μάλιστα διατάσσει Σλοβακία και Ουγγαρία να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε αυτή τη διαμάχη.

Η δικαστική νίκη για την Ένωση ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, με δεδομένο ότι τον Ιούλιο ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωδικαστηρίου απέρριψε την προσφυγή της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

 

Facebook Comments