Μείωση 0,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) τον Δεκέμβριο του 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2012, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2013, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Δεκέμβριο του 2013, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012 – Δεκεμβρίου 2012, υποχώρησε κατά 0,9%, έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Facebook Comments