Περιορισμένο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά ακινήτων «βλέπει» ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, από τις νομοθετικές αλλαγές που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως παρατηρείται, συγκεκριμένα, ο ρυθμός δημιουργίας επισφαλειών νέων δανειοληπτών στη στεγαστική πίστη έχει μειωθεί, αλλά ο όγκος των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση συνεχίζει να αυξάνεται, εξ αιτίας του περιορισμένου αριθμού των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με τον Fitch, οι δύο ρυθμίσεις – «κλειδιά» που ψηφίστηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο, είναι ο νόμος 4224/2013 για την παράταση στην αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2014 και ο νόμος 4223/2013 για την ενοποίηση διάφορων φόρων επί των ακινήτων (σ.σ. για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων). Σημειωτέον πως ο οίκος αναμένει πως οι εισπράξεις από τους πλειστηριασμούς θα παραμείνουν στάσιμες για το υπόλοιπο του 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Fitch, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013, το επίπεδο καθυστέρησης στα δάνεια άνω των τριών μηνών ανήλθε στο 10%, σε σύγκριση με 8%, στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν να «πέφτουν», καθώς η αγορά ακινήτων παραμένει αδύναμη, με τη μεγαλύτερη πτώση, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, να φθάνει στο 34,3%. Παρατηρώντας την τάση των τιμών, φαίνεται πως η πτώση τους έχει επιβραδυνθεί. Πάντως, ο οίκος αναμένει περαιτέρω πτώση των τιμών κατά 6%, το 2014.

Facebook Comments