Ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε τις τράπεζες Privatbank, Ukreximbank, OTP Bank, Raiffeisen Bank Aval, Subsidary Bank Serbank of Russia, PJSC, JSCB, Savings Bank of Ukraine, Credit Dnerp Bank, Prominvestbank, Vab Bank, Raiffeisen Leasing Aval, Bank Finance and Credit JSC.

Αναλυτικά, η Moοdys έλαβε τις ακόλουθες πράξεις αξιολόγησης:

1)Υποβάθμισε την βασική πιστοληπτική αποτίμηση (Baseline Credit Assessment – BCA) δέκα ουκρανικών τραπεζών.

2)Υποβάθμισε την αξιολόγηση των καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα και του χρέους σε ξένο νόμισμα έξι ουκρανικών τραπεζών.

3)Επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις των καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα και του χρέους σε ξένο νόμισμα πέντε τραπεζών.

4)Υποβάθμισε το NSR πέντε τραπεζών και επιβεβαίωσε το NSR τεσσάρων τραπεζών.

Facebook Comments