Το κλίμα ευφορίας που περιβάλει τη γερμανική οικονομία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2014.

Πιο συγκεκριμένα η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας σε εκτιμήσεις της για την πορεία της γερμανικής οικονομίας για το 2014 προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 1.75% πάνω από την προηγούμενη εκτίμηση της Bundesbank για ανάπτυξη 1.70%.

Αναλυτικότερα, οι προβλέψεις για την εγχώρια ζήτηση ανήλθαν στο 2,1% έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 1,9%, ενώ οι εκτιμήσεις για τις γερμανικές εξαγωγές παραμένουν ευοίονες, αναμένοντας να καταγράψουν εντυπωσιακές επιδόσεις και το 2014 με το δείκτη εξαγωγών να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,1% σε ετήσια βάση, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 3,8%

Facebook Comments