Οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν περιορίσει σημαντικά την οικοδομική δραστηριότητα και έχουν επιφέρει πλήγμα στον κλάδο του real estate, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη της Infobank Hellastat.

Αρνητικοί παράγοντες για τον κλάδο είναι επίσης ο περιορισμός των στεγαστικών δανείων και οι διαδοχικές αυξήσεις στη φορολόγηση ακινήτων, σημειώνεται στην εν λόγω μελέτη, η οποία εξετάζει την εγχώρια αγορά της ακίνητης περιουσίας.

Αναλυτικά, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα μετά το 2005 δεικνύει συνεχή κάμψη, σημειώνοντας το 2012 περαιτέρω συρρίκνωση 36,7%, στις 22.627 άδειες. Έτσι, στα τέλη του έτους ο αριθμός των αδειών υπολειπόταν του 2005 κατά 76%.

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, η κρίση στην αγορά ακινήτων μεταφράζεται σε υπερπροσφορά και ιδιαίτερα χαμηλή ζήτηση, ιδίως στον τομέα της κατοικίας (250.000-270.000 αδιάθετες κατοικίες), ενώ οι αγοραπωλησίες επαγγελματικών και οικιστικών ακινήτων είναι πλέον ελάχιστες.

Οι τάσεις αυτές έχουν οδηγήσει τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, με συνέπεια τη μείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων ακινήτων και την εμφάνιση υψηλών ζημιών. Ακόμα, σε πολλές κατηγορίες παρατηρείται επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων προς τα κάτω, όπως τονίζεται στη μελέτη.

Επίσης, η στεγαστική πίστη τα τελευταία χρόνια περιορίζεται διαρκώς, καθώς οι τράπεζες έχουν αναπροσαρμόσει την πιστωτική τους πολιτική εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της μεγάλης αύξησης των καθυστερήσεων και των επισφαλειών: το 2012 το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων μειώθηκε περαιτέρω κατά 3,4%, σημειώνοντας επιτάχυνση έναντι του προηγούμενου έτους (-2,9%).

Η υποχώρηση τιμών και ενοικίων διαμορφώνει τις αποδόσεις των επαγγελματικών ακινήτων σε υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν επενδυτικές ευκαιρίες.

Facebook Comments