Μείωση 1,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του μηνός Ιανουαρίου 2014, προς τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2013, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2013, καταγράφηκε μείωση 1,2%, έναντι μείωσης 1,4% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Facebook Comments