Αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό της ανεργίας για τη Γερμανία το Φεβρουάριο. Το ποσοστό της ανεργίας για τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε στο 6.8% σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις, ενώ το επίπεδο της ανεργίας για την πιο ισχυρή οικονομία της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά -14Κ έναντι πρόβλεψης για -10Κ.

Αμετάβλητο παραμένει το EUR μετά τις ανακοινώσεις.

Facebook Comments