Αναμφίβολα, η δικαιοσύνη σε κάθε κράτος δικαίου οφείλει να εξασφαλίζει την κοινωνική ομαλότητα δια της επιβολής του νόμου, όπως αυτή προέρχεται από την εκάστοτε δικανική κρίση-ερμηνεία. Η δικαιοσύνη ως ηθικοπολιτική έννοια παραμένει το έσχατο καταφύγιο για τον κάθε πολίτη, διασφαλιστική της προτασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του. Επειδή, όμως, οι κοινωνίες εξελίσσονται, οι προτεραιότητες αναπροσαρμόζονται, η τεχνολογία πλέον παρέχει αυξημένες δυνατότητες, οφείλουν και οι θεσμοί να μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα όταν ακούμε τη λέξη «δικαιοσύνη» αφορά σε κάποια αντιθεσμική δήλωση κυβερνητικού παράγοντα, ενδεικτική του τρόπου αντίληψης του θεσμού εκ μέρους τους. Η πρ. Κυβερνητική εκπρόσωπος επιτίθεται το ΣτΕ για δικαστική απόφαση με την οποία διαφωνούσε, ο αν. Υπουργός Υγείας υβρίζει τους δικαστές δια των social media, ενώ ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί με υποτιμητικό τρόπο για τους Έλληνες δικαστές και τις ενώσεις τους.

Η χώρα, όμως, πρέπει να πάει μπροστά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναλωνόμαστε σε περιθωριακές και αντιπαραγωγικές αναζητήσεις που παραπέμπουν σε απολυταρχικά καθεστώτα και σκοτεινές περιόδους της ιστορίας. Η δικαιοσύνη οφείλει να αποτελεί παράγοντα εξασφάλισης της ομαλότητας και του οικονομικού βίου της χώρας, και να εξασφαλίζει με την ταχύτητα που οφείλει να την διέπει αλλά και με τον έγκαιρο χαρακτήρα της απονομής της και τη δυνατότητα διασφάλισης συνθηκών ανάπτυξης για την πατρίδα μας.

Είναι γεγονός ότι  το σταθερό νομικό περιβάλλον μπορεί να επιφέρει, πέραν της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου των πολιτών, και οικονομικά οφέλη μέσω της δημιουργίας ασφαλέστερου επενδυτικού κλίματος. Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών δεδομένων σε συνδυασμό με την ανάδειξη και (κυρίως) την ενσωμάτωση στη νομική κουλτούρα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών αποτελούν, κατά προφανή τρόπο, παράγοντες που θα συνδράμουν στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. Η πραγματική ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας ανά νομικό τομέα θα αποτελέσει παράγοντα ασφάλειας δικαίου και αξιοπιστίας για την χώρα, καθόσον θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, πολλά εκ των θεσμικών ζητημάτων για τη λειτουργία της δικαιοσύνης διέρχονται μέσα από Συνταγματικές διατάξεις, η αναθεώρηση του Συντάγματος, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για μια ώριμη, συναινετική και εθνική συζήτηση, προκειμένου η δικαιοσύνη να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πολίτες και περιβάλλον ομαλότητας και προόδου για τους λειτουργούς, συλλειτουργούς και εξασφαλίζοντες την απονομή της.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε λύσεις από τρίτους για ζητήματα που πρέπει από μόνοι μας να ρυθμίσουμε! 

Facebook Comments