Οι νέες αναθεωρήσεις των στοιχείων για την εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013 και τα προηγούμενα έτη από την ΕΛΣΤΑΤ δημιουργούν νέα αβεβαιότητα για τα κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ στη χώρα, αναφέρει η Alpha Bank  στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, ασκώντας έμμεση κριτική στις συνεχείς αναθεωρήσεις των στοιχείων του ελληνικού ΑΕΠ που έχουν αρχίσει από το 2010 με την εφαρμογή αλλεπάλληλων επιστημονικών μεθόδων «και με κατάλληλους ελέγχους ποιότητας», οι οποίοι θα συνεχιστούν έως και τον Σεπτέμβριο του 2014.

Στην πιο κρίσιμη περίοδο όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάκαμψης, μετά από τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, η ΕΛΣΤΑΤ απευθύνει προειδοποίηση προς τους χρήστες των στοιχείων ότι, μετά την ολοκλήρωση των νέων εργασιών της περαιτέρω αναθεώρησης αυτών των στοιχείων, μπορεί να υπάρξουν «αρκετά σημαντικές αναθεωρήσεις τόσο των ετήσιων, όσο και των 3μηνιαίων στοιχείων που θα προσαρμοστούν σε αυτά», αναφέρει η Alpha Bank.

Το σπουδαιότερο, ωστόσο, είναι ότι η πορεία της ταχείας επιβράδυνσης της πτώσης του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2013 και ιδιαίτερα η εντυπωσιακή επιβράδυνση της ύφεσης στο 4ο 3μηνο 2013 η οποία προσδιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε αυτό το 3μηνο, ενισχύουν και ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις μας για ανάκαμψη της οικονομίας το 2014 με αύξηση του ΑΕΠ κατά ποσοστό άνω του 1,1% κατά το τρέχον έτος.

Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση του ΑΕΠ το 2013 ήταν -3,85%, έναντι της αναθεωρημένης πτώσης του κατά -7,0% το 2012 (η προηγούμενη εκτίμηση ήταν για πτώση κατά -6,4%). Έτσι, με τη νέα αναθεώρηση της ΕΛΣΤΑΤ η συνολική πτώση του πραγματικού ΑΕΠ το 2013 έναντι του 2008 έφτασε το -23,5%, έναντι του -23,0% που ξέραμε έως σήμερα.

Οι ανωτέρω αναθεωρήσεις δεν επέτρεψαν να αναδειχθεί η εντυπωσιακή επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ στο -2,3% στο 4ο 3μηνο 2013 (έναντι -2,6% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ), από πτώση κατά -3,2% στο 3ο 3μηνο.2013, -4,0% στο 2ο 3μηνο.2013, -6,0% στο 1ο 3μηνο 2013 και, επίσης, από -4,9% στο 4ο 3μηνο.2012. Το σπουδαιότερο, ωστόσο, είναι ότι η μεγάλη επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ στο 4ο 3μηνο του 2013 οφείλεται στην πέρα πάσης προσδοκίας σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε αυτό το 3μηνο.

Η πτώση που κατάγραψε η ΕΛΣΤΑΤ ήταν ελάχιστη, στο -0,2% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά -7,8% στο 3ο 3μηνο 2013, δηλαδή στο αποκορύφωμα της πολύ καλής εφετινής τουριστικής περιόδου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο 3ο 3μηνο 2013 είχαμε μεν αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 5,2%, αλλά και αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 2,9% (σε σταθερές τιμές του 2005) και αύξηση των πληρωμών για εισαγωγές υπηρεσιών κατά 1,6%.

Αυτές οι εξελίξεις, προφανώς, δεν συνδυάζονται με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για τεράστια πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -7,8% σε αυτό το 3μηνο στο οποίο και τα εισοδήματα ήταν υψηλά και οι εισαγωγές ήταν αυξημένες εξαιτίας αυτών των υψηλών εισοδημάτων.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2014

Πολύ ικανοποιητική ήταν η εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης στο 2μηνο Ιαν.-Φεβρ.2014, όπου επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,07 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,96 δισ. το 2014 ως σύνολο.

Το πλεόνασμα αυτό επιτεύχθηκε με αύξηση των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμό (πριν τις επιστροφές φόρων) κατά 7,6% και με μείωση των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. κατά -17,1%.

Ειδικότερα, το σημαντικό πλεόνασμα επιτεύχθηκε παρά τη σημαντική αύξηση των επιστροφών φόρων κατά 401 εκατ. ευρώ, των καταπτώσεων εγγυήσεων κατά 263 εκατ. ευρώ και των δαπανών του ΠΔΕ κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι των αντίστοιχων ποσών στους τομείς αυτούς στο 1ο 2μηνο 2013. Από την άλλη πλευρά στο 1ο 2μηνο 2014 οι εισπράξεις του ΠΔΕ ήταν αυξημένες κατά 710 εκατ. ευρώ έναντι του 1ου 2μήνου 2013, καταλήγει η Alpha Bank.
 

Facebook Comments