Πληθωρισμό -0,9% εμφάνισε η Ελλάδα τον Φεβρουάριο, που είναι το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. μετά τη Βουλγαρία (-2,1%) και την Κύπρο (-1,3%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε από 0,8% τον Ιανουάριο σε 0,7% τον Φεβρουάριο, ενώ πριν από ένα χρόνο βρισκόταν στο 1,8%.  Στην Ε.Ε., το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 0,9% σε 0,8% την ίδια περίοδο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 2%.

Μετά την Κύπρο και την Ελλάδα, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. εμφάνισαν η Κροατία (-0,2%), η Πορτογαλία και η Σλοβακία (από -0,1%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Μάλτα και τη Φιλανδία (από 1,6%) και την Αυστρία (1,5%).

Σε σχέση με τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 17 κράτη – μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε σε επτά κράτη.

Facebook Comments