Μείωση 2,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΤΕ) του μηνός Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2013, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιανουάριο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση 1,0%, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, παρουσίασε μείωση 2,8%, έναντι αύξησης 3,6%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου των δεικτών του έτους 2013, προέκυψε αναθεώρηση των μηνιαίων δεικτών τιμών «Ηλεκτρικό ρεύμα από Χώρες Ευρωζώνης» και ως εκ τούτου του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου 35, της ταξινόμησης NACE Rev.2:«Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» και του δείκτη «Συνολικός είκτης Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης» (στην κύρια ομάδα «Ενεργειακά αγαθά»), για την περίοδο Μαρτίου-εκεμβρίου 2013.

Η αναθεώρηση αυτών των δεκτών έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του επιπέδου του μέσου ετήσιου δείκτη «Ηλεκτρικό ρεύμα από Χώρες Ευρωζώνης» για το έτος 2013 κατά -38,5%, του δείκτη «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά -4,4% και του δείκτη «Συνολικός είκτης Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης» κατά -0,1%, (στην κύρια ομάδα «Ενεργειακά αγαθά» κατά -0,1%).

Οι αναθεωρημένες μέσες ετήσιες μεταβολές του 2013 προς το 2012 του δείκτη «Ηλεκτρικό ρεύμα από Χώρες Ευρωζώνης» είναι -44,9% έναντι της προηγουμένης που ήταν -10,5%, του δείκτη «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» είναι -3,3% έναντι της προηγουμένης που ήταν 1,2% και του δείκτη «Συνολικός είκτης Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης» είναι -0,3% έναντι της προηγουμένης που ήταν -0,2% (στην κύρια ομάδα «Ενεργειακά αγαθά» -10,5% έναντι της προηγουμένης που ήταν -7,5%).

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2014 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,0%, το μήνα Ιανουάριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,6%.

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιανουαρίου 2014 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,8%, το μήνα Ιανουάριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,7%
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 5,0%

 

Facebook Comments