…Καταλαβαίνετε τι έχουν να πληρώσουν του χρόνου οι μικρομέτοχοι από τον φόρο υπεραξίας… Τον οποίο έχουμε ξεχάσει, αλλά το μάτι του υπουργείου Οικονομικών σύντροφοι βρίσκεται πίσω από κάθε μας κίνηση στην αγορά. Έτσι λοιπόν, στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2015, θα καταγραφεί η υπεραξία που έχει προκύψει για μεταβιβάσεις μετοχών από την 1-1-2014 και μετά , προκειμένου να επιβληθεί φόρος με συντελεστή 15% κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.

…Η επιλογή του υπουργείου Οικονομικών να περάσει στις φορολογικές δηλώσεις του 2015, τα κέρδη από μεταβιβάσεις μετοχών κρύβει παγίδες. Η καταγραφή των ποσών στις δηλώσεις, σημαίνει πως το εισόδημα που προκύπτει από πωλήσεις τίτλων θα προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου και επί αυτών θα υπολογιστεί η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, όπως ακριβώς θα συμβεί φέτος με την υποχρεωτική καταγραφή στη δήλωση των τόκων καταθέσεων.

…Με εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης, ξεκαθαρίζει η ασάφεια που επικρατούσε αναφορικά με την είσπραξη του φόρου υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων προσωπικών εταιρειών ομολόγων και εντόκων γραμματίων, αλλά και παραγώγων.

…Όπως αναφέρεται, η επιβολή φόρου υπεραξίας κατά τις μεταβιβάσεις τίτλων προβλέπεται στο άρθρο 42 του νόμου 4172 που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι και ορίζει ότι «κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:

α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά,

β) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,

γ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,

δ) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

ΧΣ

Facebook Comments