Βελτιωμένες ανακοινώθηκαν οι αιτήσεις ανεργίας από τις Η.Π.Α. Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν στις 311Κ έναντι πρόβλεψης για 325Κ ενώ οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανακοινώθηκαν στις 2.823Κ έναντι εκτίμησης για 2883Κ για την εβδομάδα μέχρι τις 12 Μαρτίου.

Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Facebook Comments