Μείωση του τζίρου και συρρίκνωση των καθαρών ζημιών ανακοίνωσε ο όμιλος Euromedica για τη χρήση 2013. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η σημαντική έλλειψη ρευστότητας, τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των ασθενών για την περίθαλψή τους στην δευτεροβάθμια φροντίδα, η αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική του ΕΟΠΥΥ και οι νομοθετικές παρεμβάσεις με το rebate και το clawback επηρέασαν τα αποτελέσματα του ομίλου.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου (προ επιπτώσεων rebate και το clawback) διαμορφώθηκε στη χρήση 2013 σε 177,8 εκατ. ευρώ έναντι 209,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 15,1%.

Στη εξέλιξη αυτή συνετέλεσε η σημαντική επιβάρυνση των ασφαλισμένων στα νοσήλεια μετά την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ, όπου μετατόπισε ζήτηση από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα υγείας, όσο και ο περιορισμός του αριθμού των ασθενών από το εξωτερικό σε σχέση με τη χρήση του 2012.

Σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2013 σε ζημιές 12,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 26,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αναφερόμενες προβλέψεις το EBITDA το 2013 διαμορφώνεται σε κέρδη 27,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,1% σε σχέση με το 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 50,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 55,2 εκατ. ευρώ το 2012. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα χρήσης 2013 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτα έξοδα ύψους 54,8 εκατ. ευρώ.

Facebook Comments