Ισχυρά αρνητική έκπληξη για τα στοιχεία απασχόλησης στην Αμερική. Οι νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στις 88.000 έναντι εκτιμήσεων για 190.000, επίπεδα τα οποία είναι τα χαμηλότερα από το Δεκέμβριο του 2009. Η προηγούμενη ανακοίνωση αναθεωρήθηκε προς τα επάνω, στις 268.000.

Αλλά εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον είναι στο ποσοστό ανεργίας το οποίο, ως δια μαγείας, έπεσε στο 7,6% από 7,7%. Το εργατικό δυναμικό έχει βρεθεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα «μαγειρέματα» στοιχείων που γίνεται στην Αμερική προκειμένου να δείξει την επάρκεια της πολιτικής της Fed. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι να αποκαλύψουν το οδυνηρό τέλος της ικανότητας των ΗΠΑ να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο έχει τελειώσει και αυτό οι ΗΠΑ το κρύβουν με τη δύναμη των αγορών. Για πόσο ακόμα όμως αφού ακόμα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη δεν μπορεί να ενισχυθεί παρά τα τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται;

Γράφημα (60 λεπτά) – Dow Jones

Facebook Comments