Αύξηση κατέγραψαν οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας για τη τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν στις 236Κ έναντι πρόβλεψης για 317Κ.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν βελτιωμένες στις 2836Κ σε σχέση με τις εκτιμήσεις που ανέμεναν το δείκτη στις 2850Κ.

Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα των Η.Π.Α τον Φεβρουάριο με το εμπορικό ισοζύγιο να βρίσκεται στα -$42.3 δις έναντι πρόβλεψης για $-38.5 δις.

Facebook Comments