Στο 53,2% ανήλθε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και με τον ίδιο μήνα του 2012, όταν ήταν στο 50,8%. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του Μαρτίου κατείχαν το 45,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Από στοιχεία που δημοσίευσε το Χ.Α. προκύπτει πως η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2013 έφτασε τα 1.179,41 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 0,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.180,35 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2012, που η αξία συναλλαγών ήταν 1.113,19 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος 5,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου  ήταν 65,52 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (59,02 εκατ. ευρώ) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (50,60 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο ανήλθε στις 35.841 έναντι 37.872 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 35.458). Τον Μάρτιο 2013 δημιουργήθηκαν 1.378 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.571 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 33,11 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 38,18 δισ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 13,3% ενώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 28,60 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση 15,8%.

Τον Μάρτιο του 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 40,49 εκατ. ευρώ. Οι εισροές προέρχονται από ξένα νομικά πρόσωπα (32,47 εκατ. ευρώ), από ξένους θεσμικούς επενδυτές (9,80 εκατ. ευρώ) και από λοιπούς αλλοδαπούς επενδυτές (0,01 εκατ. ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από ξένα φυσικά πρόσωπα (0,59 εκατ. ευρώ) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (1,19 εκατ. ευρώ).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 40,08 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (34,78 εκατ. ευρώ), από αμοιβαία κεφάλαια (7,88 εκατ. ευρώ), από Έλληνες ιδιώτες (1,54 εκατ. ευρώ), από τον δημόσιο τομέα (0,82 εκατ. ευρώ), από εταιρείες επενδύσεων (0,58 εκατ. ευρώ) και από λοιπά ιδιωτικών μη χρηματοοικονομικών εταιριών (0,03 εκατ. ευρώ) ενώ οι εισροές προέρχονται από Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια (3,90 εκατ. ευρώ), από εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) (1,28 εκατ. ευρώ), και από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (0,37 εκατ. ευρώ).

Τα υπόλοιπα 0,41 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας.

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2013 πραγματοποίησαν το 48,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 34,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάρτιο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 37,4% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Μάρτιο 2013 πραγματοποίησαν το 29,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 39,1% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 38,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Μάρτιο 2013 πραγματοποίησαν το 20,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 23,6% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 22,2% των συναλλαγών).

Facebook Comments