Πτώση 2% παρουσίασαν οι τιμές παραγωγού στην ελληνική βιομηχανία σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, έναντι πτώσης 1,5% κατά τη σύγκριση των τιμών του 2013 με το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2014 παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2013.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2013-Μαρτίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2012-Μαρτίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Facebook Comments