Η υγεία του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα βελτιώθηκε ουσιαστικά τον Απρίλιο. Το γεγονός αυτό υπέδειξε ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers΄ Index® – PMI) της Markit, ο οποίος έκλεισε στις 51.1 μονάδες, τιμή υψηλότερη από τις 49.7 μονάδες του Μαρτίου, παραμένοντας πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, για τρίτη φορά μέχρι στιγμής μέσα στο 2014.

Στην αύξηση του κύριου δείκτη συνέτεινε η ταχύτερη αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών, καθώς και η εκ νέου αύξηση της απασχόλησης για πρώτη φορά σε διάστημα έξι μηνών. Σε άλλους επιμέρους τομείς, τα επίπεδα αποθεμάτων εξακολούθησαν να υποχωρούν σημαντικά και οι τιμές εργοστασίου μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν άνοδο των επιπέδων παραγωγής στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών για έκτο συνεχή μήνα, δεδομένου ότι η αύξηση επιταχύνθηκε με σταθερό ρυθμό μετά την εξασθένηση κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Η εισροή των νέων παραγγελιών αυξήθηκε επίσης με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό, παρότι το επίπεδο της τελευταίας αύξησης ήταν κατά τι χαμηλότερο λόγω της περαιτέρω μείωσης (μολονότι βραδύτερης και οριακής) των νέων παραγγελιών εξαγωγών, για δεύτερη συνεχή φορά σε ισάριθμους μήνες.

Προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη εισροή παραγγελιών και στις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν τα επίπεδα απασχόλησης τον Απρίλιο, για πρώτη φορά σε διάστημα έξι ετών. Η καθαρή άνοδος του αριθμού των εργαζομένων ήταν μικρή, ωστόσο, διαμετρικά αντίθετη με τον έντονο ρυθμό μείωσης των θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε ως αποτέλεσμα του μεγαλύτερου φόρτου εργασίας κατά τη διάρκεια του μήνα, τα διαθέσιμα αποθέματα των προμηθειών και των ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν περαιτέρω. Επιπλέον, οι ρυθμοί μείωσης των αποθεμάτων αγορών και ετοίμων προϊόντων παρέμειναν έντονοι, παρότι είχαν εξασθενήσει σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο της έρευνας. Ο δεύτερος συνεχής μήνας περιορισμού της αγοραστικής δραστηριότητας από μέρους των κατασκευαστών συνέβαλε στη μείωση των αποθεμάτων πρώτων υλών και ημι-κατεργασμένων προϊόντων.

Οι μέσες τιμές αγοράς τις οποίες κλήθηκαν να καταβάλουν οι κατασκευαστές διατηρήθηκαν σε γενικές γραμμές σταθερές τον Απρίλιο, μετά τη μικρή υποχώρηση στην προηγούμενη περίοδο της έρευνας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους προμηθευτές, των οποίων οι μέσοι χρόνοι παράδοσης επιμηκύνθηκαν, όπως αναφέρθηκε, σε μέτριο βαθμό κατά τη διάρκεια του μήνα, ήταν ο κύριος λόγος της απουσίας πληθωριστικών πιέσεων όσον αφορά το κόστος.

Παρόλ΄ αυτά, οι τιμές εργοστασίου στην Ελλάδα μειώθηκαν σημαντικά, καθώς οι εταιρείες επισήμαναν τον ανταγωνισμό σχετικά με τις νέες εργασίες και τη συνακόλουθη δραστηριότητα προώθησης προϊόντων. Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο μειώθηκαν οι τιμές εκροών ήταν ο σημαντικότερος από τον Μάιο του 2013 και ο ταχύτερος από τη μέση τιμή που έχει καταγραφεί στο διάστημα των τελευταίων 38 μηνών συνεχούς μείωσης των χρεώσεων.

Τέλος, τα στοιχεία του Απριλίου υπέδειξαν περαιτέρω μείωση του επιπέδου ανεκτέλεστων εργασιών στα εργοστάσια των κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παρόλ΄ αυτά, ο ρυθμός υποχώρησης των αδιεκπεραίωτων εργασιών εξασθένησε από τον αντίστοιχο έντονο ρυθμό του Μαρτίου, καταγράφοντας τον βραδύτερο σε διάστημα τριών μηνών.

Ο Phil Smith, οικονομολόγος της Markit, η οποία καταρτίζει την έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών PMI είπε:

«Η ταχύτερη αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών ώθησαν τον δείκτη PMI πάνω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50.0 μονάδων, ωστόσο, η εκ νέου αύξηση της απασχόλησης ήταν το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας του Απριλίου. Μεταξύ άλλων, η αύξηση αυτή αποτέλεσε ένδειξη της εμπιστοσύνης των κατασκευαστών ότι η ανάκαμψη του τομέα βρίσκεται πλέον σε πιο σταθερή τροχιά.

Ενδιαφέρον παρουσίασε επίσης το γεγονός ότι η βελτίωση της απόδοσης ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών παραγόντων, δεδομένου ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις υποχώρησαν για δεύτερο συνεχή μήνα, μετά τις συνεχόμενες αυξήσεις στο ξεκίνημα του έτους. Η εκ νέου ανάπτυξη σε αυτό το μέτωπο θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για το ξεκίνημα της ανάκαμψης.

Το γεγονός της δριμείας μείωσης των χρεώσεων, η οποία ήταν η ταχύτερη σε διάστημα ενός έτους περίπου, λειτούργησε ως υπενθύμιση ώστε να μην παρασυρθούμε από τις ανοδικές τιμές του κύριου δείκτη, και υπέδειξε ότι οι εταιρείες εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εκπτώσεις για να υποστηρίξουν τις πωλήσεις».

Facebook Comments