Μείωση 3,9% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης ΓΔ+3,34% Βιομηχανικής Παραγωγής τον Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2012, έναντι μείωσης 8,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εν λόγω μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 1,1%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,4%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: δερμάτων και ειδών υπόδησης, βασικών µετάλλων, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκούµενων και επίπλων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 14,4%.

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,3%.

Facebook Comments