Μείωση των καθαρών κερδών του κατά 66,5% στα 55,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν κατά 66,2% σε 0,1149 ευρώ από 0,3401 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή πτώση 0,3% στα 963,7 εκατ. ευρώ από 966,2 εκατ. ευρώ.

«Το έτος ξεκίνησε με ένα αποδοτικό πρώτο τρίμηνο, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις από την αρχή του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του Ομίλου παρέμειναν σταθερά, ως αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

Facebook Comments