Πλεόνασμα ύψους 73 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, έναντι πλεονάσματος 43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 87 εκατ. ευρώ ή 21,7%, σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,9%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 16% και στην αύξηση κατά 21 ευρώ ή 5,4% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 3,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 1,6% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Όσον αφορά στον Μάρτιο του 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 62 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις – στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες – αυξήθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ ή 29,1% και διαμορφώθηκαν στα 195 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, μείωση κατά 4 εκατ. ευρώ ή 2,7% στα 133 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 26,1% και 3,7% αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 7,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 4,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Αύξηση 21,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Αναφορικά με την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 21,7% στο α’ τρίμηνο του 2014, η ΤτΕ σημειώνει πως η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 28 κατά 31% στα 252 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 στα 224 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 13,7%.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 130 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 7,3% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 65,3%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,1% και διαμορφώθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 36,3% και διαμορφώθηκαν στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 33 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,4%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 91,7% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, ενώ μικρή μείωση κατά 0,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25 εκατ. ευρώ.

Facebook Comments