Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν στις 300Κ έναντι πρόβλεψης για 317Κ ενώ οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας ανακοινώθηκαν στις 2631Κ έναντι εκτίμησης για 2655Κ για την εβδομάδα μέχρι τις 17 Μαΐου φτάνοντας σε επίπεδα 2008.

Οι θετικές ανακοινώσεις από τις αιτήσεις ανεργίας, ανακόπτουν τη πτώση του USD μετά την ανακοίνωση από το Α.Ε.Π.

Facebook Comments