Μια συντεταγμένη και ολοκληρωμένη λύση για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων οφειλών των επιχειρήσεων προωθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μελετώντας την οργάνωση ειδικής πλατφόρμας εξωδικαστικής διαβούλευσης, που θα προύποθέτει τη συμμετοχή στο διάλογο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, πέραν βέβαια της ίδια της επιχείρησης, όλων των πιστωτών της (Δημόσιο, τραπεζες, προμηθευτές,ταμεία κ.α.)  που διεκδικούν την είσπραξη “κόκκινων” χρεών.

Σύμφωνα με πηγές της “Ναυτεμπορικής”, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, το οποίο προφανώς θα απαιτήσει νομοθετική ρύθμιση, πρόκειται να αποτελέσει το τελευταίο “σωσίβιο” επιχειρήσεων που φέρουν, εν μέσω ύφεσης, ακάλυπτα βάρη του παρελθόντος, πριν βρεθούν αντιμέτωπες με την πτώχευση, ή συρθούν στα δικαστήρια από τους πιστωτές τους.

Χρήση της υπό διαμόρφωση πλατφόρμας θα μπορούν να κάνουν, υπό προϋποθέσεις, όσες εταιρείες αδυνατούν να λύσουν τις διάφορες τους με τους πιστωτές σε διμερή διαβούλευση, ή θεωρηθεί -στην περίπτωση που πρόκειται για δάνεια- ότι η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος δεν επαρκεί για την επίλυση των προβλημάτων τους, εκτιμηθεί δηλαδή ότι στα ανοικτά μέτωπα εμπλέκονται προμηθευτές, άλλοι πιστωτές, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενοι ή και η εφορία, με απαιτήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα και σε κοινή βάση.

Facebook Comments