Με ταχύ ρυθμό, ελαφρώς ανώτερο του μέσου όρου στην ευρύτερη οικονομία, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ανέργων που προέρχονται από τον μεταποιητικό, βιομηχανικό τομέα.

Ο αριθμός τους συνεχίστηκε να αυξάνεται και το 2012. Ειδικότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι άνεργοι του τομέα αυξήθηκαν από τα 112.259 άτομα στα 130.243 άτομα, δηλαδή κατά 16%.

Ακόμα χειρότερα, από το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ως το ίδιο τρίμηνο του 2011, δηλαδή από τότε που ξέσπασε η κρίση, οι άνεργοι του τομέα υπερτριπλασιάστηκαν: αυξήθηκαν από τα 38.847 άτομα στα 130.243 άτομα, δηλαδή κατά 235,3%, έναντι 230% αντίστοιχου ποσοστού αύξησης των ανέργων, ανεξαιρέτως του τομέα στον οποίο εργάζονταν. Σε απόλυτους αριθμούς, την τετραετία 2009-2012 οι άνεργοι του τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 91.400 άτομα.

Στα τέλη του 2012 οι άνεργοι της μεταποίησης αντιπροσώπευαν το 10% του συνολικού αριθμού των ανέργων στη χώρα.

Αυτά προκύπτουν από επεξεργασία στοιχείων έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ανεργία στην ελληνική μεταποίηση το τέταρτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα των ετών 2008-2011, δηλαδή για την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στον τομέα την τετραετία 2009-2012.

Παρ όλο που τα επί μέρους στοιχεία για την εξέλιξη της ανεργίας ανά κλάδο της μεταποίησης είναι αποτέλεσμα δειγματοληπτικής έρευνας με υψηλό περιθώριο στατιστικού σφάλματος και η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ συνιστά επιφυλακτική χρήση τους, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2011 και το ίδιο τρίμηνο του 2012 φαίνεται να αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων:

* Από τη βιομηχανία τροφίμων, τον κλάδο με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων, κατά 8,1%, φτάνοντας τα 30.976 άτομα, από 28.649 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 9.685 άτομα, δηλαδή 68,7% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών κατά 21,3%, φτάνοντας τα 5.169 άτομα, από 4.261 άτομα πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 3.250 άτομα, δηλαδή 31,9% λιγότεροι, πολλοί από τους οποίους εικάζεται ότι βρήκαν στο μεταξύ απασχόληση σε άλλους κλάδους.

* Από τη βιομηχανία βασικών μετάλλων κατά 17,2%, φτάνοντας τα 3.907 άτομα, από 3.333 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 1.132 άτομα, δηλαδή 71% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία μηχανημάτων κατά 14,0%, φτάνοντας τα 2.444 άτομα, από 2.144 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 692 άτομα, δηλαδή 71,7% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά 86,0%, φτάνοντας τα 3.715 άτομα, από 1.997 άτομα πριν.

* Από τη βιομηχανία πλαστικών κατά 33,8%, φτάνοντας τα 4.460 άτομα, από 3.332 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 715 άτομα, δηλαδή 84% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων κατά 82,7%, φτάνοντας τα 14.255 άτομα, από 7.803 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 2.523 άτομα, δηλαδή 82,7% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων κατά 234,2%, φτάνοντας τα 919 άτομα, από 275 άτομα πριν.

* Από τη βιομηχανία ειδών ενδυμασίας κατά 16,4%, φτάνοντας τα 14.532 άτομα, από 12.480 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 6.614 άτομα, δηλαδή 54,5% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία φαρμάκων κατά 27,7%, φτάνοντας τα 3.778 άτομα, από 2.959 άτομα πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 487 άτομα, δηλαδή 87,1% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία χημικών προϊόντων κατά 125,6%, φτάνοντας τα 4.160 άτομα, από 1.844 άτομα πριν.

* Από τη βιομηχανία εκτυπώσεων κατά 12,6%, φτάνοντας τα 6.207 άτομα, από 5.512 άτομα πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 1.712 άτομα, δηλαδή 72,4% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία ξύλου κατά 34,6%, φτάνοντας τα 7.487 άτομα, από 5.561 άτομα έναν χρόνο πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 795 άτομα, δηλαδή 89,4% λιγότεροι.

* Από τη βιομηχανία δέρματος και υποδημάτων κατά 54,6%, φτάνοντας τα 3.145 άτομα, από 2.034 άτομα πριν. Οι άνεργοι του κλάδου το τέταρτο τρίμηνο του 2008 ήταν 1.716 άτομα, δηλαδή 45,4% λιγότεροι, πολλοί από τους οποίους εικάζεται ότι βρήκαν εν τω μεταξύ απασχόληση σε άλλους κλάδους.

* Από την καπνοβιομηχανία κατά 15,3%, φτάνοντας τα 1.618 άτομα, από 1.403 άτομα πριν.

Οι απολυμένοι από τους κλάδους των επίπλων (7.053), των μη μεταλλικών ορυκτών (5.007 άνεργοι), του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (4.177), των άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (2.095), της χαρτοβιομηχανίας (2.019), της ποτοποιίας (1.546), της επισκευής μηχανών (1.132), των παραγώγων πετρελαίου (333) και των μηχανοκίνητων οχημάτων (109) φαίνεται ότι βρίσκουν πιο εύκολα νέα απασχόληση.

Οι περισσότεροι άνεργοι, από το σύνολο των βιομηχανικών ανέργων, προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων (23,8% του συνόλου τους), τη βιομηχανία ένδυσης (11,1%), τη βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων (10,9%), τη βιομηχανία ξύλου (5,7%), τη βιομηχανία επίπλων (5,4%), την εκτυπωτική βιομηχανία (4,8%) και τη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών (3,8%), καθώς οι άνεργοι από τους λοιπούς κλάδους αντιπροσωπεύουν μικρότερα ποσοστά.

Facebook Comments