Προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική “Ευαγγελισμός” Λτδ», που ελέγχει το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Πάφο της Κύπρου, σε βασικούς συνεργάτες ιατρούς του νοσοκομείου, υπέγραψε το «Υγεία».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραιτήτων εγκρίσεων από τη χρηματοδότρια τράπεζα των αγοραστών.

Facebook Comments