Μία στις τρεις είναι η πιθανότητα υποβάθμισης της  πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ιαπωνίας, όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s. Η αβεβαιότητα γύρω από την επιτυχία της προσπάθειας που καταβάλλει η ιαπωνική κυβέρνηση, για να δώσει ένα τέλος στον αποπληθωρισμό και να τονώσει την ανάπτυξη.


Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η προοπτική υποβάθμισης πηγάζει από το ρίσκο που σχετίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης και την αβεβαιότητα γύρω από αυτές.

Facebook Comments