“Στην παρούσα συγκυρία, όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με τη χειρότερη φάση της κρίσης να έχει ξεπεραστεί, απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας, ενώ η ασυμφωνία και η όξυνση του κλίματος ενισχύουν την αβεβαιότητα”, εκτιμά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στο μηνιαίο οικονομικό του δελτίο.

” Κρίνεται αναγκαίο το πολιτικό σύστημα να συμφωνήσει ή τουλάχιστον να συγκλίνει σε δέσμη πολιτικών για θεμελιώδη ζητήματα όπως το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, την ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την τόνωση των επενδύσεων και των εξαγωγών, την υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των ανεξάρτητων θεσμών, τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και τη δικαιότερη κατανομή των πόρων, με στόχο την ανακούφιση των ασθενέστερων στρωμάτων που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, καίρια για την επόμενη ημέρα κρίνεται η ύπαρξη σχεδιασμού για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου¨, αναφέρει το ΚΕΠΕ.

“Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moodys, η διενέργεια πρόωρων εκλογών αποτελεί αρνητικό πιστωτικό γεγονός, καθώς δημιουργεί αβεβαιότητες και προκαλεί καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Ταυτόχρονα, η μη επίτευξη συμφωνίας φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας και αδυναμίας χρηματοδότησης της οικονομίας, με δεδομένες τις σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2015. Το περιβάλλον αβεβαιότητας, επίσης, σημειώνεται ότι οδηγεί σε αποδυνάμωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης, ενώ εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αρνητικά στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας”.

“Οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας υπήρξαν ραγδαίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με την ανακοίνωση της επίσπευσης των διαδικασιών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και τη διεξαγωγή της πρώτης ψηφοφορίας, όπου δεν αναδείχθηκε Πρόεδρος. Ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας αυτής και εφόσον δεν επέλθει συμφωνία θα διεξαχθούν εκλογές στις αρχές του 2015.

Οι πολιτικές διεργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 1ου διμήνου του 2015, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία, προκάλεσαν ανησυχίες στις αγορές, λόγω των πιθανών επιπτώσεων από μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις διαφωνούν σε ουσιώδη ζητήματα”.

Facebook Comments