Τον Απρίλιο του 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,3 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 838 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2017, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ.

Τον ίδιο μήνα επίσης μειώθηκε το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε βελτίωση.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 503 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσε μικρή αύξηση (73 εκατ. ευρώ), καθώς οι σχετικές εισαγωγές αυξήθηκαν, ως απόλυτο μέγεθος, περισσότερο από τις εξαγωγές. Πάντως, οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο 11,3% (5,9% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων, κυρίως από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς οι σχετικές εισπράξεις δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά, παρά την άνοδο κατά 9,6% των αφίξεων, ενώ η αύξηση των πληρωμών ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών βελτιώθηκε. Επίσης μείωση σημείωσαν και οι καθαρές εισπράξεις από λοιπές υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,2 δισεκ. ευρώ, κατά 891 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων. Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου περιορίστηκε, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 11,5% και 7,4% αντίστοιχα, λόγω της ανόδου των σχετικών πληρωμών. Το ισοζύγιο μεταφορών επίσης παρουσίασε μικρή επιδείνωση.

Τέλος, στα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων σημειώθηκε μείωση.

Facebook Comments