Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου, ο George Burns, πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold αναφέρθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα, τονίζοντας πως παρά τις συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί με την ελληνική κυβέρνηση, δεν υπάρχει ακόμα καμία πρόοδος σε ό,τι αφορά το θέμα των αδειών για τις Σκουριές, συμπληρώνοντας πως η εταιρεία αξιολογεί τις νομικές κινήσεις στις οποίες μπορεί να προχωρήσει.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων “η Eldorado συνεχίζει να βρίσκεται σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις εκκρεμείς άδειες που απαιτούνται για την προώθηση του έργου στις Σκουριές. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει οδηγίες σχετικά με το πότε μπορούν να εκδοθούν οι άδειες. Η Εταιρεία αξιολογεί τις νομικές επιλογές της σε σχέση με αυτό”.

Παράλληλα, αναφέρεται πως “Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων της Κασσάνδρας, συμπεριλαμβανομένων των Σκουριών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει καθώς και άλλες νομικές υποχρεώσεις της, τις οποίες οι αποφάσεις του ελληνικού δικαστηρίου έχουν υποστηρίξει με συνέπεια. Η συμμόρφωση της Eldorado με τις νομικές της υποχρεώσεις επιβεβαιώθηκε και από την πρόσφατη θετική απόφαση διαιτησίας τον Απρίλιο του 2018, η οποία διαπίστωσε ότι η Εταιρεία δεν παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης Μεταβίβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι Σκουριές παραμένουν ένα συναρπαστικό έργο που παρέχει πρόσθετη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά απαιτεί διάλογο συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνησης και μια σαφή ορατότητα σε ότι αφορά τις ελεύθερες ταμειακές ροές, προκειμένου να διαθέσει η Eldorado περαιτέρω κεφάλαια για ανάπτυξη”.

Κατά την παρουσίαση, ο κ. Burns τόνισε ότι εάν χρειαστεί η Eldorado θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για να προστατεύσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα. “Δυστυχώς, δεν έχουμε ενημέρωση για τις εκκρεμείς άδειες στις Σκουριές. Έχουμε ήδη ενεργή συνομιλία με την ελληνική κυβέρνηση από την ημέρα της απόφασης διαιτησίας που εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου αλλά είμαστε απογοητευμένοι από την αποτυχία της κυβέρνησης να ενεργήσει με βάση τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις της για να αντιμετωπιστεί το θέμα των αδειών μετά την ολοκλήρωση της διαιτησίας. Παραμένουμε ανοιχτοί σε ένα συνεχιζόμενο διάλογο σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για να συνεχιστεί η ανάπτυξη των Σκουριών, αλλά εμείς, αν χρειαστεί, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τις επενδύσεις μας στην Ελλάδα”.

Αξίζει να σημειώσουμε πως στις 22 Μαΐου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης είχε δηλώσει πως “βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να υπάρξει συμφωνία με την Eldorado Gold μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στο πνεύμα της απόφασης της διαιτησίας που εκδόθηκε πρόσφατα”.

Υπενθυμίζεται ότι, αρχές Απριλίου, το διαιτητικό δικαστήριο δικαίωσε τον καναδικό όμιλο, καθώς σύμφωνα με απόφασή του, δεν συνιστά παράβαση των διατάξεων της σύμβασης μεταβίβασης η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαδέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας. Η τελευταία υπεβλήθη τον Δεκέμβρη του 2014 από την Ελληνικός Χρυσός.

Ελευθερία Κούρταλη

Facebook Comments