Με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2333/2016, 171/2017, 683/2017 και άλλες), κρίθηκε παράνομος ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ σε διάφορες περιοχές της Χώρας, όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη και ο Βουτζάς, με την αιτιολογία ότι δεν προσμετρήθηκαν ειδικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών. Στη συνέχεια, η Διοίκηση, ως όφειλε, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης των επίμαχων περιοχών. Οι νέες αντικειμενικές αξίες έχουν αναδρομική ισχύ κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις. Τα ποσά επιστροφής πρέπει να συμψηφιστούν με τον φετινό ΕΝΦΙΑ, καθώς, σύμφωνα με το νόμο,  δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν, παρά μόνο να συμψηφιστούν.

Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη σε αυτόματο, κεντρικό συμψηφισμό των ποσών επιστροφών με τα νέα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να προσέλθει ατομικά στην ΔΟΥ της περιοχής του, προκειμένου να κάνει αίτηση συμψηφισμού. Δεδομένης της πληθώρας των αιτήσεων, της ανεπάρκειας ανθρώπινου δυναμικού στις κατά τόπους ΔΟΥ, αλλά και της σύντομης λήξης της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να συμψηφιστούν οι οφειλές όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών εγκαίρως.

Ο συμψηφισμός αυτός είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα κατά τρόπο κεντρικό και να  εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου από τον αρμόδιο φορέα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογουμένων πολιτών.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Για ποιο λόγο το Υπουργείο Οικονομικών δεν προέβη στον κεντρικό συμψηφισμό των ποσών επιστροφών με τα νέα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ του 2018 για τις περιοχές στις οποίες, μετά από δικαστική απόφαση, (2333/2016, 171/2017, 683/2017 Συμβουλίου της Επικρατείας κ.α.) υπήρξε αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών;
  2. Πρόκειται να προβεί, έστω και τώρα, στον αυτόματο συμψηφισμό των ποσών επιστροφών με τα νέα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ των ενδιαφερόμενων πολιτών, προκειμένου αυτοί να καταβάλουν εμπροθέσμως το ορθό, μετά τον διενεργηθέντα συμψηφισμό, ποσό που οφείλουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2018 (28 Σεπτεμβρίου 2018);

Facebook Comments