Ερώτηση 43 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη μίσθωση των Air Tractors

Τα στοιχεία των συμβάσεων για τη μίσθωση των Air Tractors, των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτές, καθώς και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω αεροσκαφών, όπως αυτά δίδονται από την κατασκευάστρια εταιρεία,...