Πολλές εταιρείες προσπαθούν επί μακρόν για μεγαλύτερη ευελιξία που θα τους εξασφαλίσει την απαιτούμενη βιωσιμότητα – και πολλοί ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι έχουν αναζητήσει επιτυχείς τρόπους για να τους βοηθήσουν. Η ικανότητα μίας επιχείρησης να είναι σταθερή και δυναμική, είναι η ουσία της αληθινής οργανωτικής ευελιξίας και μπορεί να γίνει εύληπτη με μια απλή αναλογία προϊόντων. Τα smartphones έχουν γίνει πανταχού παρόν εν μέρει λόγω του σχεδιασμού και της λειτουργικότητάς τους. Το υλικό και το λειτουργικό σύστημα αποτελούν μια σταθερή βάση. Ωστόσο, ένα δυναμικό επίπεδο εφαρμογής δημιουργεί “λευκό χώρο” για να προστεθούν, να ενημερωθούν, να τροποποιηθούν και να διαγραφούν νέες εφαρμογές με την πάροδο του χρόνου καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις και αναπτύσσονται νέες δυνατότητες.

Με τον ίδιο τρόπο, οι ευέλικτες εταιρείες σχεδιάζουν τις οργανώσεις τους με σπονδυλική στήλη σταθερών στοιχείων. Οι αρχές, οι αξίες τους και η θεμελιώδης ιδεολογία τους που εξυπηρετεί το σκοπό τους είναι αυτή η σπονδυλική στήλη. Οι ευέλικτες εταιρείες επιλέγουν κατά τη δημιουργία τους την κύρια διάστασή τους και η επιλογή αυτή παραμένει συνεπής με την πάροδο του χρόνου.  Όσο οι ευκίνητες εταιρείες στηρίζουν τον νέο δυναμισμό με ένα βαθμό σταθερότητας στη δομή και τη διακυβέρνησή τους, δημιουργούν μια σταθερή ραχοκοκαλιά για βασικές διαδικασίες.

Συνδυασμένη με την προσαρμοστικότητα είναι η ευελιξία – η ικανότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να πετύχουν, να δημιουργήσουν μια σειρά πόρων και δυνατοτήτων που θα τους εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και την ευθυγράμμιση με το σκοπό τους και τη δήλωση αποστολής τους. Πρόκειται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά την ευθυγράμμιση, τον επαναπροσδιορισμό και την προσαρμογή, την κινητοποίηση ανθρώπων και πόρων για την αναλήψη αποφασιστικής δράσης που θα διασφαλίσει την παραμονή της επιχείρησης σε μία πορεία προς το όραμά της παρά τους ελιγμούς.

Η ευελιξία των διάφορων οργανωτικών οντοτήτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των ανθρώπων να αναπτύξουν την προσωπική τους ευελιξία, τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές,πόρους και τις διακριτικές τους προσπάθειες εκ μέρους της επιχείρησης. Μία αμοιβαία εργασιακή σχέση στην οποία τόσο η οργάνωση όσο και η το εργατικό δυναμικό του μπορεί να αποκομίσει τα οφέλη της ευελιξίας είναι απαραίτητη. Η σημασία της κουλτούρας καθίστασταται παραπάνω απο προφανής.

Αλλά πώς μπορεί να αποφευχθεί το χάος που μπορεί να είναι μία αρνητική έκφανση της ανεξέλεκτης ευελιξίας; Οι ηγέτες πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένες δομές (που ονομάζονται επίσης περιορισμοί του συστήματος) για να χρησιμεύσουν ως αντιστάθμισμα στην τυχαιότητα, τη σπασμωδικότητα και την αναρχία. Η δημιουργία μίας ισχυρής ταυτότητας για τον οργανισμό που θα αντικατροπτίζει τη σαφήνεια ως προς τον οργανωτικό σκοπό ή το όραμα μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγική πυξίδα. Έτσι μπορούν να καθοριστούν σαφείς προτεραιότητες που βοηθούν τους ανθρώπους να επικεντρωθούν στα πράγματα που έχουν σημασία, επιτρέποντας διαχειρίσιμη εκμετάλλευση της ευελιξίας.

Facebook Comments