Τον Μάιο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 301 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 263 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2018, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, καθώς επίσης και των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το ισοζύγιο αγαθών εμφάνισε έλλειμμα κατά 756 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Μαΐου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών, η οποία είναι αποτέλεσμα της μείωσης της αξίας των εξαγωγών καυσίμων, και αφετέρου στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 3,7% (4,1% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ρυθμό 9,3% (9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν σημαντικά, καταγράφοντας αύξηση κατά 19,6% και 17,3% σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές, αντίστοιχα.

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών ήταν περιορισμένη, καθώς η άνοδος των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9,3%, παρά τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 2,6%. Επίσης, η βελτίωση του ισοζυγίου μεταφορών οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος των λοιπών (εκτός των θαλάσσιων) μεταφορών. 

Facebook Comments