Πολλές επιχειρήσεις καταφέρνουν και ενσωματώνουν αποτελεσματικά ψηφιακές λύσεις στις καθημερινές διαδικασίες και λειτουργίες τους. Η αυτοματοποίηση για παράδειγμα, συντελεί δραστικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποδοτικότερη διεκπεραίωση πολλών επαναλαμβανόμενων και μη αυτόματων back-office διαδικασιών. Ο αυτοματισμός οδηγεί μέσω δεδομένων και των γνώσεων που προκύπτουν από αυτά σε νέες καρποφόρες ιδέες που αποτελούν εφαλτήριο για στοχευμένη αλλαγή. Και τα νέα αυτοματοποιημένα κανάλια προσέγγισης επιτρέπουν στις εταιρείες να παραδίδουν στους πελάτες ξεχωριστές εμπειρίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο ότι  λίγοι οργανισμοί βλέπουν την ολότητα και προσεγγίζουν ολιστικά την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον οργανισμό τους. Το πιο σύνηθες είναι να ακολουθείται μια κατακερματισμένη προσέγγιση, προσδιορίζοντας ευκαιρίες σε στενά καθορισμένα πλαίσια και εύρος. Βέβαια, αυτός ο κατακερματισμός δημιουργεί (παρά την μειώνει) πολυπλοκότητα και εμποδίζει την ικανότητα μίας εταιρίας να εισάγει σε μεγάλη κλίμακα οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα.

Στην εποχή της συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής, η αυτοματοποίηση πρέπει να προσεγγιστεί ως πολιτιστική αλλαγή που φέρνει τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία μαζί για να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Πρόκειται για μία σχέση αλληλεξάρτησης της οποίας η αρμονική ισορροπία θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη αλλαγή με σταθερά θεμέλια. Αντί να αντικαθιστάτε τα άτομα με μηχανές για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση μιας υπάρχουσας διαδικασίας, τα μεγαλύτερα κέρδη θα προκύψουν από την αναμόρφωση της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και έξυπνων τεχνολογιών.

Οι εταιρείες πρέπει να βλέπουν την τεχνολογική έξαρση ως αφορμή αλλαγής είναι: μια βαθιά μετατόπιση για το σύνολο της επιχείρησης. Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια που οι οργανισμοί πρέπει να ξεπεράσουν; Αυτά κυμαίνονται από τους ανθρώπους και την ηγεσία, το μοντέλο λειτουργίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένες διαδικασίες μέχρι την κουλτούρα και τις παγιωμένες αντιλήψεις που υπάρχουν στο DNA του οργανισμού για την αλλαγή.

Ίσως το πιο σημαντικό στην επιτυχία εισαγωγής μίας τεχνολογικής προσθήκης είναι το όραμα και η δέσμευση από την ανώτατη ηγεσία του οργανισμού. Η διαχείριση της αλλαγής και η μεταβολή των στάσεων και των παγιωμένων ανατιλήψεων των εργαζομένων για αυτή, είναι ζωτικής σημασίας.

Facebook Comments