Μικρό καλάθι κρατάει το ΚΕΠΕ για την εφετινή επίδοση του ελληνικού ΑΕΠ. Υπολογίζει ότι θα έχουμε επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στο 1,7%, την ώρα που η κυβέρνηση στοχεύει επισήμως σε ρυθμούς 2% και σε αισθητή επιτάχυνση στο 2,8% την επόμενη χρονιά.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, το υπόδειγμα τιου ΚΕΠΕ προβλέπει ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο (1,5%), με τον μέσο ρυθμό μεταβολής για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2019 να εκτιμάται στο 1,9%.


Οι οικονομόλοι του ΚΕΠΕ σημειώνουν πως η ελληνική οικονομία ακολουθεί μια σταθερή πορεία ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή συνδέεται με σημαντικές εξελίξεις, όπως η ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής και η αξιοσημείωτη πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εξισορρόπηση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Ωστόσο, όπως τονίζουν, τους ρυθμούς συγκρατεί η σχετική στασιμότητα αναφορικά με την υλοποίηση επενδύσεων και μεγάλων έργων στη χώρα, καθώς και η συνολική οικονομική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η βραδεία ανάπτυξε επίσης «δύναται στη συγκεκριμένη συγκυρία να οφείλεται και σε μια πιθανή στάση αναμονής και επιφυλακτικότητας, η οποία μπορεί να ήταν εντονότερη και λόγω της προεκλογικής περιόδου και να διατηρείται σε κάποιον βαθμό εν αναμονή πιθανών αλλαγών στην κυβερνητική πολιτική» σχολιάζουν.

Πιο αναλυτικά, και όπως καταδεικνύουν τα ενσωματωμένα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε μη εποχικά διορθωμένη βάση, αναφορικά με τις θετικές εξελίξεις σε βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, ανοδική ήταν η πορεία της βασικής μακροοικονομικής συνιστώσας της καταναλωτικής δαπάνης στη βάση, κυρίως, της αύξησης της δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης, με την ιδιωτική κατανάλωση, ωστόσο, να παραμένει ιδιαίτερα ασθενής.

Μεταξύ των λοιπών ευνοϊκών εξελίξεων, ως πιο σημαντικές αξιολογούνται οι ανοδικές τάσεις στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, στη βιομηχανία, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις εισπράξεις από μεταφορές, στα επιβατηγά αυτοκίνητα και το εμπόριο αυτοκινήτων, στην οικοδομική δραστηριότητα, στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και η περαιτέρω πτώση της διαφοράς των επιτοκίων (spread μεταξύ ελληνικού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου).

Στη βάση δεικτών που αντανακλούν προσδοκίες και εκτιμήσεις, ευνοϊκά κινήθηκαν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία και οι προσδοκίες αναφορικά με τις εξαγωγές, καθώς και οι εκτιμήσεις για τις προσδοκώμενες παραγγελίες στη μεταποίηση και τις εξαγωγές.

Θετική και με καίρια σημασία για τη συνολική πορεία της χώρας χαρακτηρίζεται από το κέντρο ερευνών και η συνέχιση της αποκλιμάκωσης της ανεργίας.

Στον αντίποδα αρνητικά λειτουργεί  η πτώση κατέγραψε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, αρνητικές ήταν, όπως διαφαίνεται από τους σχετικούς δείκτες, οι τάσεις στο λιανικό εμπόριο, τις νέες παραγγελίες των πρόσφατων μηνών στη βιομηχανία, το χονδρικό εμπόριο και την παραγωγή στις κατασκευές. Τέλος, κάμψη κατέγραψαν οι δείκτες οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το ΚΕΠΕ υπογραμμίζει ότι στο εξής η πορεία της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί από την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση της χώρας και τις επιδράσεις των μέτρων πολιτικής που θα εφαρμοστούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ωστόσο σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν εντός του 2019 οι ευρύτεροι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, αλλά και η οικονομική συγκυρία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δεδομένων των σημαντικών κινδύνων που επικρατούν σε όρους εξασθένισης της αναπτυξιακής δυναμικής, πτώσης του εμπορίου παγκοσμίως και σύναψης ή μη συμφωνίας για την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. 

Facebook Comments