Τον… βραχνά των επιταγών, που κινδυνεύουν να «σκάσουν» λόγω κορωνοιού, επιδιώκει να λύσει η κυβέρνηση, διενεργώντας έναν fast track διάλογο με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, προτού καταλήξει στις όποιες ανακοινώσεις. «Το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών εξαρτάται από την κουλτούρα πληρωμής κάθε κλάδου», τόνισε προσφάτως ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο λήψης οριζόντιων μέτρων, που ενδεχομένως θα ευνοούσαν τους… συνήθεις υπόπτους της αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία, άλλωστε, το ύψος των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε τον περασμένο Φεβρουάριο στα 9,2 εκατ. ευρώ, με την αξία να «αγγίζει» τα 8,8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για 660 τεμάχια, που «σφραγίστηκαν» για λόγους, οι οποίοι πόρρω απέχουν από την πανδημία. Από την αρχή του τρέχοντος έτους δε, «έσκασαν» περισσότερες από 1.500 επιταγές, το ύψος των οποίων προσέγγισε τα 25 εκατ. ευρώ.    

Στο μεταξύ, κάλυψη των ακάλυπτων επιταγών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τον κορωνοϊό, από τράπεζες και Δημόσιο ζητά με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

Πιο αναλυτικά, αφού κάνει λόγο για μία περίοδο χάριτος 90 ημερών, τόσο για την πληρωμή ή σφράγιση, όσο και για την καταχώριση στον Τειρεσία, προτείνει: 

1. Οι τράπεζες να υποχρεούνται αμέσως να παράσχουν χρηματοδότηση στον εκδότη μιας ακάλυπτης επιταγής ίση με το 100% του ποσού της αξίας της, με χορήγηση δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό, από τον οποίο σύρεται η επιταγή, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με προνομιακό συμβολικό επιτόκιο. «Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο χρηματοδότησης ανά πελάτη, με βάση τον συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης», τονίζεται και προστίθεται: «Από την άλλη, ο πελάτης θα πρέπει να αποδεικνύει την έκδοση της επιταγής πριν την 10.3.2020, προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό προς εξόφληση, του οποίου είχε εκδώσει την επιταγή (π.χ. τιμολόγιο, σύμβαση κ.λπ.)». 

2. Σε περίπτωση, που για τον οποιονδήποτε λόγο ο εκδότης μιας μεταχρονολογημένης επιταγής δεν ασκήσει το ως άνω δικαίωμά του (όπως αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της τράπεζας του εκδότη), ο κομιστής της επιταγής θα δικαιούται άμεσης έκτακτης χρηματοδότησης από την τράπεζά του, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του χρηματοδοτικού του ορίου, ίση με το 100% του ποσού της επιταγής. «Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του κομιστή προϋποθέτει την εκχώρηση στην χρηματοδοτούσα τράπεζα όλων των δικαιωμάτων του επί της επιταγής. Και η χρηματοδότηση αυτή θα έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Θα πρέπει δε, να υπάρξει η πρόβλεψη, ότι η τράπεζα, πριν απαιτήσει από τον πελάτη της – κομιστή της επιταγής- την αξία αυτής, υποχρεούται να στραφεί προηγουμένως κατά του εκδότη της επιταγής και των τυχών οπισθογράφων της. Και σε αυτή την περίπτωση ο κομιστής της επιταγής θα πρέπει να αποδεικνύει την αιτία, για την οποία κατέχει την επιταγή, καθώς και τη μεταχρονολογημένη έκδοσή της», καταλήγει.

Για άτοκο κεφάλαιο κίνησης, οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και δάνειο από την τράπεζα, που συνεργάζεται κάθε επιχείρηση με ευνοϊκούς όρους (άτοκο, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα κ.λπ.) για τα ποσά των επιταγών, που είχε εκδώσει πέρυσι τους αντίστοιχους μήνες κάνει λόγο από την πλευρά του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών (ΣΕΒΠΑ). «Αυτή τη στιγμή η οικονομία είναι ένα ηφαίστειο, που σιγοβράζει. Πρέπει να παρθούν πολύ γρήγορα γενναία μέτρα πριν αυτό εκραγεί. Το θέμα της διαχείρισης των επιταγών αποτελεί απειλή και για το μέλλον του κλάδου μας. Ήδη  επιχειρήσεις ξεκίνησαν να δέχονται τηλεφωνήματα πελατών τους για παράταση επιταγών. Οποιαδήποτε, όμως, κίνηση παράτασης των επιταγών, ώστε να μην διαμαρτυρηθούν, θα είχε ως συνέπεια τη μεταφορά του προβλήματος, με τη μορφή ντόμινο, από τη μία επιχείρηση στην άλλη επιχείρηση –  προμηθευτή της. Το ηφαίστειο, έτσι, θα συνεχίσει να σιγοβράζει και θα εκραγεί στο άμεσο χρονικό διάστημα, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην πλήρη καταστροφή», προειδοποιεί ο ΣΕΒΠΑ. 

Facebook Comments